Bartłomiej Makowski

ma

Lekarz dentysta

Lekarz dentysta, ukończył Śląską Akademię Medyczną im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach (obecnie ŚUM). Dzięki swojej determinacji i pasji związanej ze stomatologią i niesieniu pomocy pacjentom na rynku medycznym już od ponad 15 lat. Oprócz gabinetu w Dental Care Makowski&Żurek Katowicach, na wizytę możemy umówić się również w gabinecie w Żorach na ul. Bałdyka 14.

Umów wizytę

Telefon: 32 747 27 27

Możesz także zarejestrować się przez Internet.

Rejestracja online

———————-

Dentist

Dentist, graduated from Silesian Academy of Medicine im. Ludwik Waryński in Katowice (now ŚUM). Thanks to its determination and passion for dentistry and to help patients in the medical market for more than 15 years. In addition to the office at Dental Care Makowski & Zurek Katowice, we can also make an appointment in the office in Żory on ul. Bałdyka 14.

Make a visit

Phone: 32 747 27 27

You can also register online.

Online registration

———————-

Zahnarzt

Zahnarzt, Absolvent der Schlesischen Akademie der Medizin im. Ludwik Waryński in Kattowitz (jetzt ŚUM). Dank seiner Entschlossenheit und Leidenschaft für die Zahnheilkunde und um Patienten auf dem medizinischen Markt für mehr als 15 Jahre zu helfen. Neben dem Büro der Zahnpflege Makowski & Zurek Katowice können wir auch einen Termin im Büro in Żory auf ul machen. Bałdyka 14.

Make a visit

Phone: 32 747 27 27

Sie können auch online registrieren.

Online-Registrierung